Showing 3056 results

Archival description
Evhen Batchinsky fonds
Print preview View:
Ukraina Association, Geneva
Ukraina Association, Geneva
Ukrainians living in Switzerland (5)
Ukrainians living in Switzerland (5)
Mykhailo Drahomanov
Mykhailo Drahomanov
Swiss Ukrainica: "Ukraina" Association, Geneva
Swiss Ukrainica: "Ukraina" Association, Geneva
Swiss Ukrainica
Swiss Ukrainica
Taras Shevchenko
Taras Shevchenko
"Protokol Velykykhmykil's'kykh zboriv Vseukrains'koi Pravoslavnoi tserkovnoi rady, 11-13 May 1927" (carbon typescript)
"Protokol Velykykhmykil's'kykh zboriv Vseukrains'koi Pravoslavnoi tserkovnoi rady, 11-13 May 1927" (carbon typescript)
Photographs: - Paris, miscellaneous
Photographs: - Paris, miscellaneous
Miscellaneous: (nitesm correspondence, documents, new releases, clippings): 1916, 1917, 1919, 1921-1929, 1930 (2), 1931-1943, 1947-1959, 1961-1963, 1965-1967, 1969-1972, no date
Miscellaneous: (nitesm correspondence, documents, new releases, clippings): 1916, 1917, 1919, 1921-1929, 1930 (2), 1931-1943, 1947-1959, 1961-1963, 1965-1967, 1969-1972, no date
Lypkivs'kyi, Vasyl'. [typed copy (1942), section 7 of "Istoriia UAPTs"] (1930)
Lypkivs'kyi, Vasyl'. [typed copy (1942), section 7 of "Istoriia UAPTs"] (1930)
Results 31 to 40 of 3056